Nasze 4 segmenty

Bild_2_orbitone.jpg
 
 

Professional consumer

Profesjonalny konsument

Profesjonalny konsument to taki, który chcemy określać jako podmiot, który zawsze oczekuje wysokiej jakości i wydajności. My w firmie Orbit One dostosowujemy skuteczne rozwiązania produktowe w obrębie całego łańcucha wartości, które pozwalać będą na spełnienie wysokich oczekiwań Państwa klientów. Posuwamy się krok po kroku, lecz zawsze w kierunku pełnej adaptacji do Państwa potrzeb. Począwszy od projektu, poprzez budowę prototypu, zaopatrzenie, produkcję i testy, aż po logistykę i usługi posprzedażne. 

Dzięki rozległej wiedzy i dogłębnemu zrozumieniu, jesteśmy w stanie reagować na nagłe zmiany rynkowe i szybko adaptować się do nowych warunków. To gwarantuje Państwu pełną elastyczność oraz optymalizację procesu produkcyjnego, a w konsekwencji wyprzedzenie konkurencji i utrzymanie zyskowności.

Dzięki wyspecjalizowanej prototypowni, szybkim reakcjom zwrotnym i efektywnemu zaopatrzeniu, możemy w istotny sposób skrócić czas, jaki upływa od powstania koncepcji do przekazania wyrobu do odbiorcy finalnego. Nasze rozwiązania logistyczne redukują udział Państwa zamrożonego kapitału i umożliwiają sprawne zarządzanie zapasami.

Firma Orbit One oferuje usługi posprzedażne obejmujące cały cykl życiowy produktu. Dzięki naszemu szczegółowemu systemowi sprawozdawczości możemy zagwarantować Państwu stały dopływ informacji zwrotnych, obejmujących wszystko: od poziomu zapasów, aż po sugestie usprawnień.

Przeczytaj, jak zarządzamy produktami konsumenckimi  w przypadku klienta:
PROFOTO >>

 

Industrial

Rzucamy wyzwanie przemysłowi

Firma Orbit One jest producentem usługowym, który rzuca wyzwanie zwykłemu sposobowi myślenia.

Dysponując długim rejestrem współpracy z niektórymi przodującymi firmami przemysłowymi, jesteśmy dumni z tego, że zawsze dążyliśmy do wprowadzenia wartości dodanej do procesów produkcyjnych naszych klientów. Kluczem do sukcesu jest bliska współpraca z gestorami produktu, pozwalająca nam bliżej zrozumieć ich specyficzne potrzeby.

Chcielibyśmy angażować się w rozwój Państwa produktów już na ich najwcześniejszym etapie. Jako członek Państwa zespołu rozwojowego, jesteśmy zagwarantować, że w konstrukcję Państwa produktu zostanie wbudowana technologiczność i testowalność, a my będziemy się starali zminimalizować liczbę zmian konstrukcyjnych. Dzięki wyspecjalizowanej prototypowni, szybkim reakcjom zwrotnym i efektywnemu zaopatrzeniu, jesteśmy w stanie również skrócić czas, jaki upływa od powstania koncepcji do przekazania wyrobu do odbiorcy finalnego.

Silnie wierzymy w rozwiązania długofalowe, które maksymalizują cykle życiowe produktów i generują niskie koszty konserwacyjne. Dzięki wydłużeniu cyklu życiowego produktu wydatnie wzrośnie Państwa zyskowność i zwrot z zainwestowanych nakładów kapitałowych. Firma Orbit One oferuje usługi w zakresie przekonstruowania produktu, monitorowania jego elementów składowych oraz zrządzania nim w okresie całego cyklu życiowego.

Przeczytaj, jak zarządzamy branżą przemysłową w przypadku klienta:
NETCONTROL >>

 

High reliability

Zawsze mamy na uwadze wysoką niezawodność

Niezależnie od tego, czy produkcja obejmuje aplikacje medyczne, motoryzacyjne, z branży przetwórstwa ropy i gazu, czy zastosowania obronne, bezpieczeństwo i niskie poziomy przeróbek mają znaczenie zasadnicze. Dzięki wysokiej niezawodności produktów elektronicznych, przestrzeń do pojawiania się błędów jest niewielka lub nie ma jej wcale. 

My w firmie Orbit One dysponujemy rozległym doświadczeniem w dziedzinie produkcji zaspakajającej wysoki popyt, włącznie z opracowaniem dokumentacji, zapewnieniem identyfikowalności oraz zarządzaniem ryzykiem, co pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo zarówno produktów, jak i ich użytkowników.

Testy są przeprowadzane w oparciu o uznaną dobrą praktykę oraz w sposób zgodny z obowiązującymi normami przemysłowymi, niezależnie od tego czy jest to norma ISO 13485 obejmująca technologie medyczne, czy też inna certyfikacja, niezbędna w odniesieniu do Państwa specyficznej branży lub produktu.

Aby zagwarantować dostarczenie jak najlepszego rozwiązania, my w firmie Orbit One angażujemy się w projekty klientów już na bardzo wczesnych etapach. Poza tym wkładamy także bardzo wiele wysiłku w to, aby zidentyfikować wszelkie czynniki ryzyka i wyeliminować błędy w łańcuchu produkcyjnym. Nasi pracownicy są ustawicznie szkoleni w zakresie stosowania się do najnowszych wymagań certyfikacyjnych. To gwarantuje, że zawsze mamy na uwadze bezpieczeństwo i wysoką niezawodność.

 
 

Networks

Zarządzanie skomplikowaną siecią

 Dzięki ścisłej współpracy z globalnymi firmami telekomunikacyjnymi, takimi jak Ericsson czy Nokia, firma Orbit One uzyskała ogromne doświadczenie w dziedzinie produkcji sprzętu telekomunikacyjnego. To wiąże się  z zarządzaniem skomplikowanymi technologiami i procesami. Aby pozostać w czołówce przemysłowej, trzeba dotrzymywać kroku nowoczesności i nadążać za rozwojem technicznym. A to jest to, w czym firma Orbit One jest rzeczywiście dobra.

Nasz program Design for Excellence - projektowania pod kątem doskonałości - obejmuje doświadczenia użytkowników końcowych w fazie rozwoju produktu. W celu prowadzenia efektywnej produkcji we wszystkich fazach cyklu życiowego produktu, faza projektowania ma znaczenie krytyczne. Firma nasza oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług w zakresie strategii testowania, analiz testowalności oraz projektowania specyficznych dla klienta systemów testowych. Jeżeli chcą Państwo zabezpieczyć i dalej zoptymalizować swój produkt, wówczas z przyjemnością przeprowadzimy proces analizy projektu (Design Review) lub FMEA.

My w firmie Orbit One znamy znaczenie doboru właściwych elementów składowych i dokładamy ogromnych starań, aby spełnić Państwa specyficzne wymagania. Korzystamy z zaawansowanych procedur testowych opartych o częstotliwości radiowe (RF) i kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) i jesteśmy w stanie dostarczać wysokie wolumeny oraz długie serie produkcyjne.

Przeczytaj, jak zarządzamy złożoną siecią w przypadku klienta:
NET INSIGHT >>