Net Insight

 Firma Net Insight dostarcza produkty, oprogramowania i usługi dla efektywnego oraz wysokiej jakości przekazu medialnego. To wszystko,  w połączeniu z efektywnym zarządzaniem zasobami, tworzy urozmaiconą ofertę telewizyjną. Oferta firmy Net Insight obejmuje cały obszar mediów, począwszy od kamer i studiów telewizyjnych, aż po samych odbiorców. Rozwiązania te przynoszą korzyści zarówno operatorom sieci jak i firmom telewizyjnym i produkcyjnym, poprzez obniżenie całkowitego kosztu użytkowania, poprawę wydajności pracy oraz zdobycie nowych możliwości biznesowych.

Systemy Net Insight zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i nowoczesnych komponentów. W firmie Orbit One jesteśmy angażowani w proces produkcji na wczesnym etapie, dzięki czemu możemy dostarczać szybką i ważną informację zwrotną dla zespołu Net Insight.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za proces produkcyjny, uczestnicząc we wszystkich jego etapach – od montażu płyt obwodów drukowanych i plastikowych obudów, po dostarczenie gotowych produktów.

Firma Orbit One współpracuje z firmą Net Insight od 1999 roku i jest świadkiem jej transformacji  z małej regionalnej firmy do wielonarodowego przedsiębiorstwa. Stały rozwój techniczny, dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania oraz konkurencyjność pod względem kosztów w całym procesie produkcyjnym, były kluczowym wkładem w ich sukces.  


 

 

Kluczowe cechy usług
świadczonych przez firmę Orbit One:

  • DFM (projekt pod kątem możliwości produkcji)
  • Pozyskiwanie zasobów
  • Montaż obwodów drukowanych PCB
  • Testowanie
  • Budowa systemu
  • Magazynowanie
 
bakgrund-Case-markering.jpg