Netcontrol

Netcontrol jest firmą międzynarodową, działającą w branży automatyzacji sieci energetycznych. Firma ta dostarcza rozwiązań w zakresie komunikacji z dostawcami energii, automatyzacji dystrybucji energii oraz automatyzacji podstacji energetycznych. Klienci firmy Netcontrol wywodzą się spośród firm elektroenergetycznych i producentów energii odnawialnej, aż po energochłonne zakłady przemysłowe, rozsiane na całym świecie. 

My w firmie Orbit One dążymy do opracowania dla naszych klientów możliwie jak najbardziej opłacalnych ekonomicznie procesów produkcyjnych. Jest rzeczą ważną, aby na czas dostarczyć prawidłową liczbę produktów, spełniających właściwe wymagania jakościowe.

Zlecenie z firmy Netcontrol obejmuje zarządzanie całym łańcuchem dostaw, od etapu pozyskiwania zasobów, poprzez opracowanie efektywnych procesów produkcyjnych, po testy oraz montaż obwodów elektronicznych i budowę kompletnych systemów. Ponadto dostarczamy gotowe produkty zarówno do firmy Netcontrol, jak i do jej klientów końcowych.

Z uwagi na dużą liczbę różnych asortymentów znajdujących się w portfolio firmy Netcontrol, proces produkcyjny wymaga wysokiego stopnia przystosowalności oraz elastyczności. W celu maksymalizowania długości cykli życiowych produktu, firma Orbit One zajmuje się również świadczeniem usług posprzedażnych firmy Netcontrol, włączając w to zabiegi konserwacyjne, naprawy, unowocześnianie produktów oraz opracowywanie dokumentacji technicznej.

Angażując Orbit One w obrębie całego swojego łańcucha dostaw, firma Netcontrol jest w stanie koncentrować się na głównych celach swojej działalności i wyprzedzać konkurencję.


„Nasza rozległa gama produktów, które podlegają ciągłemu rozwojowi, stawia przed ich producentem bardzo wysokie wymagania . W czasie pięcioletniego okresu współpracy, firma Orbit One dowiodła swojej elastyczności oraz zdolności stawiania czoła wszelkiego rodzaju wyzwaniom – np. zdumiewające było to, jak szybko firma ta była w stanie zwiększyć zdolność produkcyjną i wprowadzić nowe usługi, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Wysoka jakość jest dla nas najważniejszą sprawą, a firma Orbit One dowiodła, że najwyższa jakość jest zawsze kluczowym wyznacznikiem jest poczynań.”

Hannu Hirvinen
Dyrektor ds. Operacyjnych, Netcontrol

 

 

Kluczowe cechy usług świadczonych
przez firmę Orbit One:

 

  • DFM (Konstrukcja pod kątem technologiczności)
  • Sourcing – zarządzanie łańcuchem dosta
  • Testy
  • Montaż obwodów drukowanych i kompletna budowa systemu
  • Serwis i naprawy

 

 

 
bakgrund-Case-markering.jpg